Άρθρα σχετικά με: Διάφορα

Αποστολή email μέσω Sendinblue

Στέλνοντας τα email μέσω Sendinblue, αυξάνετε τις πιθανότητες παράδοσης των email σας. Για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Μεταβείτε στο www.sendinblue.com και πατήστε στο κουμπί Sign up free.
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία

Στο πεδίο email συμπληρώστε το email που χρησιμοποιείτε στο Estate+, από το οποίο γίνονται και οι αποστολές των email.Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, καθώς επίσης και της εταιρίας σας.

Το ονοματεπώνυμο και το κινητό θα πρέπει να είναι πραγματικά, διότι θα λάβετε κωδικό ενεργοποίησης μέσω SMS.Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και την δημιουργία Profile στο Sendinblue μεταβαίνουμε στην επιλογή Transational έτσι ώστε να βρούμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να τα προσθέσουμε στο Estate+Αντιγράφουμε τα στοιχεία SMTP Server, Port, Login και Password.Εισάγουμε τα στοιχεία στο μενού των Ρυθμίσεων. Ρυθμίσεις->Ρυθμίσεις Εφαρμογής->Email
Η διασύνδεση έχει ολοκληρωθεί και για να την δοκιμάσετε μπορείτε να στείλετε ένα οποιοδήποτε email μέσα από το Estate+.

Ενημερώθηκε στις: 05/11/2019

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!