Οι φωτογραφίες των ακινήτων αποστέλλονται στο spitogatos.gr και στο xe.gr είτε μέσω του κουμπιού "Ενημέρωση στο spitogatos.gr" και "Ενημέρωση στο xe.gr" αντίστοιχα, που βρίσκεται στην καρτέλα "Ενέργειες" του ακινήτου, είτε μέσω μαζικής δημοσίευσης.

Κάθε φορά που ανανεώνετε τις φωτογραφίες ενός ακινήτου, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί της ενημέρωσης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.Ανανεώνοντας μαζικά τα ακίνητα, δεν αποστέλλονται οι φωτογραφίες. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μαζικές αλλαγές φωτογραφιών σε περισσότερα από ένα ακίνητα, μπορείτε να το κάνετε μέσω της μαζικής δημοσίευσης αγγελιών, όπως περιγράφεται και στην παρακάτω εικόνα.

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;
Ματαίωση
Σας ευχαριστούμε!