Για να αποστείλετε τα ακίνητά σας στο Ferimmo.de μέσω του Estate+, επικοινωνήστε με την Ferimmo στο email hello@ferimmo.de.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας για να ειδοποιήσουμε την Ferimmo και να σας καλέσει ένας εκπρόσωπός της.

Με τη νέα συνεργασία, όλοι οι πελάτες μας που χρησιμοποιούν πακέτο Web, Value, Pro ή Enterprise επωφελούνται με έως και 25% έκπτωση στο Ferimmo.

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;
Ματαίωση
Σας ευχαριστούμε!