Άρθρα σχετικά με: Ακίνητα

Διαγραφή ακινήτων, οριστική διαγραφή και επαναφορά διαγραμμένων

Για να διαγράψετε ένα ακίνητο, μεταβείτε στην καρτέλα «Ενέργειες» και πατήστε το κουμπί «Διαγραφή Ακινήτου», όπως περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα.Όταν διαγράφετε ένα ακίνητο στο Estate+, αυτό μεταφέρεται σε μια ομάδα διαγραμμένων ακινήτων.

Για να δείτε τη λίστα των διαγραμμένων ακινήτων σας, αλλάζετε την προβολή στην λίστα των ακινήτων, όπως φαίνεται παρακάτω:Ανοίγοντας ένα διαγραμμένο ακίνητο, σας δίνεται η επιλογή να το διαγράψετε οριστικά ή να το επαναφέρετε.Προσοχή: Διαγράφοντας οριστικά ένα ακίνητο, χάνετε όλες τις πληροφορίες του. Δεν υπάρχει τρόπος μελλοντικής ανάκτησης. Τα στοιχεία του πελάτη και όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες του (ζητήσεις, υποδείξεις κ.ά.) συνεχίζουν να υπάρχουν στο σύστημα.

Για να επαναφέρετε μαζικά διαγραμμένα ακίνητα, μπορείτε να τα επιλέξετε και από τις «Ενέργειες Επιλεγμένων» να επιλέξετε το «Ενεργοποίηση».

Ενημερώθηκε στις: 22/06/2018

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!