Η επιλογή μεταφοράς ακινήτων από ένα διαχειριστή σε άλλον, μπορεί να γίνει μόνο από τον Κεντρικό Διαχειριστή.

Για να γίνει η μεταφορά ακινήτων από ένα διαχειριστή σε άλλο, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

Μεταβείτε στη Σύνθετη Αναζήτηση.Ορίστε τα κριτήρια αναζήτησης και πατήστε στο κουμπί «Αναζήτηση» για να εμφανιστούν τα ακίνητα.Επιλέξτε από τον πίνακα των ακινήτων τα ακίνητα που επιθυμείτε.
Στα δεξιά θα επιλέξετε «Ενέργειες επιλεγμένων» και στη συνέχεια στις Ενέργειες Επιλεγμένων υπάρχει η επιλογή «Μεταφορά σε άλλο διαχειριστή» .

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;
Ματαίωση
Σας ευχαριστούμε!